Kategoriarkiv: Nyheter 2017

Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Flundran

Nästan alla Brf föreningar behöver uppdatera sina Stadgar för att vara lagenliga till nya direktiv som infaller 1 Juli 2018. För att genomföra stadgeändringen krävs att två föreningsstämmor efter varandra ska fatta beslut i frågan. Den första stämman ska ske Torsdagen 25 Januari 2018 Kl 19.00 i föreningslokalen nedre källaren bredvid tvättstugan. Den andra beslutsföra föreningsstämman är tänkt att ske i samband med vårat årliga föreningsmöte i maj.

Varmt välkomna,

/Styrelsen

Brf Flundran_kallelse

Brf Flundran förslag till nya Stadgar

Fastighetsägarnas_mönster stadgar

Senaste nytt December uppdatering

Polisen informerar om bostadsinbrott inför julen 2017(2017-12-11): Just nu har vi många inbrott i lågt belägna lägenheter, via balkong, altan och fönster. (Se till att ha fönsterlås, klättringshinder mm). Uppbrytning av lägenhetsdörrar är övervägande, få inbrott med ”låsslunga”. Låskåpa är av betydelse! En del inbrott har avbrutits på grund av att gallergrindar stått emot. Vid några tillfällen har också säkerhetsdörrar förhindrat fullbordat inbrott.

Lämna aldrig nycklar i postboxen! Nycklarna kan lätt ”fiskas upp” av obehöriga. Några sådana brott har skett på senare tid där gärningspersonen sedan gjort inbrott i bostaden. Ordna annan överlämning av nycklar vid behov! Berätta för grannar att ni skall resa bort, de kan ha lite koll !

Statistik-utskick-staplar

NBC Infoblad_december_2017

 

Senaste nytt December

Målning av fönster/balkongdörrar Karlavägen(2017-12-06): Vid målning av ytterdörrarna kommer målarna även att åtgärda de fönster och balkongdörrar som var särskilt utsatta för vädret. De lägenheter som behöver åtgärdas är Nycktelius, Ribbing, Ahlström, Tengbom, Hedihn, Nyberg, och Simson.

Kontrollera dina brandvarnare (2017-12-06): Nu är det rätt årstid för dig att kontrollera dina brandvarnare, för varnare måste du ha. För din, men även för dina grannars, skull. För samtidigt med julen, och alla levande ljus, kommer lägenhetsbränderna!

Det kan också vara rätt årstid för att byta ut brandvarnare. Brandfolk brukar räkna med att en varnare håller i tio år. Efter det är det dags att skaffa nya – för säkerhets skull!

Tekniken för brandvarnare har också utvecklats. Varnarna har blivit bättre och bättre, bl.a. med möjligheter till seriekoppling så att en varnare som larmar även larmar de övriga brandvarnarna i lägenheten.

Rensning av frånluftkanaler på Karlavägen (2017-12-06): Under närtid kommer vi att behöva rensa luftkanalerna på Karlavägen. Då luftflödet är för dåligt i vissa lägenheter. Datum för detta meddelas vid ett senare tillfälle.

Elsäkerhetsverket har uppdaterat elsäkerhetslagen(2017-12-06): 1 Juli 2017 uppdaterades lagen och den finns nu som en länk på Brf Flundrans renoveringssida:
Brf Flundran renoveringskrav gällande elsäkerhet

Nytt snöskottningsavtal tecknat(2017-12-06): Brf Flundran har tecknat nytt avtal där vi nu säger till när vi vill ha skottat. Om ni ser att det är mycket snö eller istappar på fastigheten uppskattar vi om ni meddelar Styrelsen så tar vi kontakt med entrepenören.

Källarplanen i fastigheten kommer att målas om under början av 2018(2017-12-06): Under början av nästa år när trapphusen är målade kommer vi att påbörja ommålning av källaren.

Senaste nytt November uppdatering

Målning av lägenhetsdörrar på Karlavägen (2017-11-30): Nu på Tisdag 5:e December och en vecka framåt är det tänkt att lägenhetsdörrarna på Karlavägen ska målas.

Målarna gör en våning åt gången och torkningen tar ca 30 minuter, dörren måste hållas öppen under denna tid. Kan ni inte vara hemma ber vi er lämna nycklarna uppmärkta i brevlådan hos Ola Samuelsson Nybrogatan 65 4tr.

Senaste nytt November uppdatering

Cykel märkning under December (2017-11-17): Då cykel säsongen har gått in i ett lugnare tempo tänkte föreningen passa på att gå igenom vilka cyklar som tillhör föreningsmedlemmar. Vi vill att ni under December månad märker upp era cyklar med namn. Vi kommer i början av Januari 2018 rensa ut de cyklar som ej är uppmärkta och befinner sig i föreningens gemensamma utrymmen.

Senaste nytt November

Målning av lägenhetsdörrar på Nybrogatan (2017-11-07): Nu på Torsdag 9:e November och en vecka framåt är det tänkt att lägenhetsdörrarna på Nybrogatan ska målas.

Målarna gör en våning åt gången och torkningen tar ca 30 minuter, dörren måste hållas öppen under denna tid. Kan ni inte vara hemma ber vi er lämna nycklarna uppmärkta i brevlådan hos Ola Samuelsson Nybrogatan 65 4tr.

Mätning av luftflöde på Karlavägen (2017-11-07): Nu på Fredag 10:e November med början kl 08.00 behöver Styrelsen tillgång till lägenheterna på Karlavägen. Detta för att mäta luftflödet då ventilationen kanske är undermålig och behöver anpassas.

Arbetet kommer att pågå hela dagen. Kan ni inte vara hemma ber vi er att lämna nycklarna uppmärkta i brevlådan hos Ola Samuelsson Nybrogatan 65 4tr.

Skyltar på ytterdörrar till lägenheter (2017-11-07): Styrelsen har beslutat att vid målningen av ytterdörrarna kommer all uppmärkning (Ingen reklam etc) att tas bort. För att försöka få ett enhetligt utseende i trapphuset. Styrelsen kommer att köpa in ”Ingen reklam skyltar” som kommer att delas ut till boende som så önskar. Vi kommer därefter att försöka göra namnskyltarna enhetliga. Det kommer framöver inte att vara tillåtet att placera personliga skyltar i trapphuset utan styrelsens godkännande.

Eluttag till parkerings platser i garaget (2017-11-07): Styrelsen har beslutat ansöka om bidrag för laddstationer till elbils uttag i garaget. Se sida: http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Klimatstödet kan ge bidrag upp till 50% av installationskostnaden, beslut om vi får stödet beräknas till Feb 2018.

Senaste nytt Oktober uppdatering

Sopkaoset är här för att stanna (2017-10-31): Styrelsen har sedan sommarens sopkaos lagt ned mycket tid för att ringa till Stockholm vatten för att klaga på att sophämtningen ej fungerar. Föreningen ska enligt avtal ha sophämtning Måndag, Onsdag och Fredag, detta har dock ej fungerat sedan strejken i somras. Om ni ser att alla sopkärl är fulla ta gärna fram en ny sopsäck så att vi kan ha lite ordning i soprummet. Sopsäckar brukar finnas i en rulle på golvet.

Tyvärr kan ej Stockholm vatten utlova ett datum då det ska börja fungera, om vi har tur kanske vi får en tidig julklapp från dem. Vilket år återstår att se….

Senaste nytt Oktober

Renovering av trapphus samt kameraövervakning (2017-10-23): Föreningen kommer påbörja renoveringen av båda trapphusen under mitten av November, renoveringen beräknas färdig vid årets slut. Samtidigt kommer även kameraövervakning att installeras i samtliga in och ut passager. Styrelsen ber om erat överseende under denna period.