Balkong & markis

Blomkrukor får endast hängas inåtvända på balkongräckena, p.g.a. riskerna med nedfallande krukor. Grillning är inte tillåten på lägenhetsbalkonger.

Du måste lämna en skriftlig ansökan till styrelsen om du önskar sätta upp en markis på balkongen. Det är inte tillåtet att ha markiser över lägenhetens andra fönster. Mot gatan ska markiserna vara i enfärgat blått och bör i möjligaste mån ha samma färg som balkongens blåa utsida. Mot inner-gården ska markiserna vara gul och vitrandiga.