Källarförråd

Till varje lägenhet hör källarförråd. Det är inte tillåtet att placera några föremål i källargångar eller andra gemensamma utrymmen utanför de egna förråden.

Inga föremål får placeras där de inte ska vara. Detta gäller alla källargångar.

Alla föremål som placeras där de inte ska vara, t.ex. i källargångar, kan omedelbart och utan föregående varning komma att flyttas.

I källarförråden har det då och då inträffat vattenintrång t. ex vid kraftiga regnfall. Det är upp till förrådsinnehavaren själv att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att minimera skador på sin egendom. Ett tips är att man placerar någon typ av trallar eller upphöjning på golvet.

Föreningen ansvarar inte för skada på eller förlust av egendom som förvaras i förråd, vare sig det gäller brand, vattenskador eller stölder. Det åligger förrådsinnehavaren att själv teckna lämplig försäkring för sådana händelser.

Föreningen förfogar också över ett litet antal extra lägenhetsförråd. Dessa hyrs ut till medlemmar efter kötid. Om du är intresserad av att hyra extraförråd, gör en skriftlig anmälan till styrelsen för att erhålla en plats i kön.