Gemensamma regler

För att alla som bor i vår förening ska trivas, krävs några gemensamma regler som har med brandsäkerhet att göra.
*Barnvagnar och rullatorer får inte förvaras i trappuppgångarna.

*Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Innehavaren ansvarar för att brandvarnarna fungerar. Testa brandvarnaren regelbundet. Om det brinner i någon annans lägenhet – tänk på att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus. Larma brandkår via 112 och stanna kvar i lägenheten tills räddningstjänsten anländer. Håll fönster och dörrar stängda.

*Cyklar ska ställas i cykelställ på innergård/cykelrum – aldrig i trapphuset.

*Dörrar till allmänna utrymmen får inte blockeras eller lämnas öppna. Ej heller får gångarna i källare och vind blockeras eller belamras med gods.

*Förvaring av däck eller annat är inte tillåtet i garagen.

*Returpapper och grovsopor lämnas i grovsoprummen.

*Rökning är förbjuden i fastighetens gemensamma utrymmen.

*Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

*Grillning sker på takterrassen på Nybrogatan.

*Brandfarliga varor som gasol och bensin får inte förvaras i lägenhet, på balkong eller i vinds- och källarförråd.

*Av brandskyddsskäl – felanmäl alltid omedelbart blinkande lysrör.