Störande ljud-buller-oväsen

Ombyggnadsarbeten får som huvudregel endast pågå under vardagar mellan kl. 08.30 och 17.00.
I övrigt, och när det gäller mindre störningar som uppspikande av tavlor, hyllor, omflyttning av möbler m.m., gäller att du bör minimera störningarna. Inget spikande, hamrande eller buller efter kl. 21.00! Om du tänker ägna mer än några timmar åt störande aktiviteter, är det lämpligt att du informerar grannarna om det i förväg.
För högljudda fester och andra störande aktiviteter gäller samma som ovan. Efter kl. 22.00 är det av särskild vikt att ljudnivån dämpas, även om man förstås under dygnets samtliga timmar bör måna om att störa så lite som möjligt!