Namntavla

Vill du ändra namnet på din dörr och på namntavlan i entrén? I så fall ska du kontakta vår tekniska förvaltare P. O.S via mail fel@posfastighet.se

Föreningen har köpt in ett antal ”Ingen reklam tack” skyltar, för att få en uppsatt på din dörr skicka mail till info@flundran.se

Det är inte tillåtet att placera personliga skyltar i trapphuset utan styrelsens godkännande.