Att vara medlem

Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening?
Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med övriga medlemmar äger föreningens fastighet.
Föreningens kostnader fördelas, enligt ett fastställt fördelningstal, på varje enskild bostadsrätt genom en årligen, av styrelsen, fastställd avgift.

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs enligt stadgarnas regler.