Historia,Fakta och Underhåll

Historia

Fastigheten uppfördes under åren 1951-53. Arkitekt var Arvid Bjerke, tidigare huvudarkitekt för Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Byggherre och byggmästare var Bröderna Bjerkes Byggnadskontor.

Flundra av Stig Fyring i Nybrogatans entré

Flundra av Stig Fyring

Fakta

 • Putsad fasad
 • Hiss
 • Mekanisk frånluft
Föreningen äger fastigheten Flundran 12 med adress Karlavägen 50 samt Nybrogatan 65-67, Stockholm. Byggnaden, som ursprungligen är uppförd 1952-53, innehåller 41st. bostadsrättslägenheter med en total lägenhetsyta om 4 088 m2 och med följande fördelning:

 

      Bostad,  1 R o k,  2 R o k,  3 R o k,  5 R o k,  6 R o k,  7 R o k,  8 R o k,  Summa

      Antal,        10,           7,            12,          2,            8,           1,             1,          41
      S:a yta,     290,      413,        1 172,     328,      1 491,     199,         195,     4 088

 

Det finns i fastigheten 4 st lokaler om totalt ca 1057 m2, vilka samtliga är uthyrda. I byggnaden finns även 16 st. garageplatser samt ett antal MC/Moped platser

 

Underhåll

Genomförda renoveringar och förbättringar under tidigare år.
Brf Flundran följer en 30-årig underhållsplan för fastigheten.

 • 2-glasfönster, renoverade 2005-2006
 • Plåttak renoverat 2007
 • Relinade avloppstammar, Ny elcentral 2012
 • Gården renoverad 2013
 • Bergvärme 2014
 • Nytt tak 2015
 • Fasad gatuplanet renoverat 2016
 • Ny hiss Nybrogatan, Kamera övervakning 2017
 • Trappuppgångar och källare renoverade, Laddstolpar 16st i garage 2018
 • Ny större centralfläkt Karlavägen, Sop/återvinningsrum renoverade 2019

För kommande renoveringar se:  Senaste Nytt

Generell information om fastigheten. (se Periodiska kontroller)

 • Obligatorisk radonmätning utförd och godkänd.
 • Obligatorisk OVK genomförd och godkänd
 • Obligatorisk sotning och provtryckning av kanaler genomförd och godkänd.
 • Obligatorisk hisskontroll godkänd för Nybrogatan och Karlavägen.