Takterrass

Föreningen förfogar över en takterrass (Nybrogatan). Detta utrymmen kan nyttjas av samtliga medlemmar. Om man vill nyttja takterassen i slutet sällskap är det möjligt att boka. Informera om din bokning genom att skicka mail till info@flundran.se. Efter användandet måste platsen städas.
Vid användande skall förenings regler om störande ljud, rökning, buller och oväsen iakttagas.
Grillning är tillåtet på takterassen, dock endast att bruka föreningens egen gasolgrill.

Användning av gasolgrillen: Öppna gasol flaskan vid sidan av grillen, vrid därefter på någon av de tre vreden. Du kommer att höra ett tickande ljud när gasen antänds. Om du tar slut på gasen meddela styrelsen så fyller vi på tuben. Glöm ej bort att rengöra samt borsta av gallret när ni är klara. Stålborste för gallret finns i skåpet under grillen.