Eldstad

Ett antal lägenheter i fastigheten är utrustade med eldstad. Då det är undertryck i lägenheterna genom att luft sugs ut genom ventil i b.l.a toalett och kök kan det vara lämpligt att öppna fönstret om man vill tända en brasa.

De föreningsmedlemmar med eldstad är skyldiga att ha en brandsläckare tillgänglig i lägenheten.

Rökkanalerna besiktas och sotas med jämna mellanrum. Se periodiska kontroller.