Periodiska kontroller

Dessa kontroller kan medlemmar råka ut för under åren.


Energideklaration (Senast 2019, Nästa 2029)
Brf Flundran – Energideklaration 2019

Brf Flundran Sammanfattning 2019


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för:
Garage och lokaler (Senast 2018, Nästa 2021)
Godkänd OVK Garage och kontor 2018
Bostäder (Senast 2015, Nästa 2021)
Godkänd OVK 2015


Köldmedelsrapport bergvärme (Varje år sista Mars)
Köldmediegruppen, Miljöförvaltningen, Hälsoskydd Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon: 08-508 28 900, E-post: koldmedier.miljoforvaltningen@stockholm.se , http://foretag.stockholm.se/Regler-och-ansvar/Miljoregler/koldmedier/


Sotning och Kontroll

4 år, Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. (Sotning) (Senast 2018, Nästa 2022)

6 år, Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen. (Brandskyddskontroll) (Senast 2015,Nästa 2021)

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/sotning-av-eldstad/


Radon

Mätningar genomförda,
År 2005, Värde 60 Bq/m3, FINNS INGET KRAV PÅ PERIODISK MÄTNING ÄNNU
Stockholm stads hemsida

Storstockholms stad Radon


Skyddsrum

Det finns inget fastställt tidsintervall, omfattningen är beroende av vilka anslagsmedel MSB får för kontrollverksamheten. Skyddsrum tas ut till kontroll utifrån senaste kontrolldatum och geografisk placering. Stickprov görs också fortlöpande.

https://www.msb.se/skyddsrum