Hantverkarerum

Föreningen har ett rum där hantverkare kan äta lunch och byta om.