Medlemsförmåner

Flundran är medlem i Fastighetsägarföreningen som tillhandahåller vissa medlemsförmåner för anslutna föreningar och boende i dessa. För mer information se:
Fastighetsägarna