Gemensamma utrymmen

Vad gäller samtliga gemensamma utrymmen så får inga föremål ställas eller lämnas utanför förråd eller i några av dessa lokaler, med undantag för egna förråd och cyklar i cykelrummet.

Rökning är inte tillåten i de gemensamma utrymmena, som t.ex. trappuppgång, hiss eller källare.