Styrelsens arbete

All daglig operativ drift utförs av Brf Flundran tekniska förvaltare P. O.S och administrativa förvaltare Kanold Redovisning AB.
Styrelsens arbete är inriktat på att vara strategisk beslutande och har en skriftlig arbetsordning som beskriver hur styrelsearbetet ska genomföras.

Revisor Ordinarie:
Mikael Jennel auktoriserad revisor, Baker Tilly Stockholm KB

Så här ser styrelsens sammansättning ut under perioden 2022-2023:

Styrelsen
Ola Samuelsson – Ordförande
Margret Ahlström – Styrelseledamot
Brita Nordström – Styrelseledamot
Hans Brindfors – Styrelseledamot
Caroline Wingårdh – Suppleant

Styrelsen kan kontaktas via mail till styrelsen@flundran.se alternativt via föreningens brevlåda utanför hissen på entréplan Karlavägen 50.
Om du vill skicka brev är adressen:
Brf Flundran, Karlavägen 50, bv, 114 49 Stockholm

Krav på roller i en styrelse:
*Bolagsverket kväver att en styrelse ska ha minst 3 stycken ledamöter varav en ordförande.
*Brf Flundrans stadgar kräver minst 3 och högst 7 ledamöter samt högst 3 stycken suppleant.
*Lagen om ekonomisk förening kräver att det måste utses en sekreterare. Sekreterarens uppgift är att föra protokoll samt bevaka att beslut verkställs.