Styrelsens arbete

All daglig operativ drift utförs av Brf Flundran tekniska förvaltare P. O.S och administrativa förvaltare Kanold Redovisning AB.
Styrelsens arbete är inriktat på att vara strategisk beslutande och har en skriftlig arbetsordning som beskriver hur styrelsearbetet ska genomföras.

Revisor Ordinarie:
Mikael Jennel auktoriserad revisor, Baker Tilly Stockholm KB

Så här ser styrelsens sammansättning ut under perioden 2018-2019:

Styrelsen
Ola Samuelsson – Ordförande
Daniel Larsson – Styrelseledamot
Hans Brindfors – Styrelseledamot
Anna Hellron – Styrelseledamot
Brita Nordström – Styrelseledamot
Filippa Strandänger  – Suppleant
Anders Tengbom- Suppleant

Styrelsen kan kontaktas via mail till info@flundran.se alternativt via föreningens brevlåda utanför hissen på entréplan Karlavägen 50. Om du vill skicka brev är adressen:
Brf Flundran, Karlavägen 50, bv, 114 49 Stockholm