Styrelsens arbete

All daglig operativ drift utförs av Brf Flundran tekniska förvaltare P. O.S och administrativa förvaltare Kanold Redovisning AB.
Styrelsens arbete är inriktat på att vara strategisk beslutande och har en skriftlig arbetsordning som beskriver hur styrelsearbetet ska genomföras.

Revisor Ordinarie:
Mikael Jennel auktoriserad revisor, Baker Tilly Stockholm KB

Så här ser styrelsens sammansättning ut under perioden 2019-2020:

Styrelsen
Ola Samuelsson – Ordförande
Hans Brindfors – Styrelseledamot
Anders Tengbom – Styrelseledamot
Brita Nordström – Styrelseledamot
Margret Ahlström – Suppleant
Farnaz Farahani – Suppleant

Styrelsen kan kontaktas via mail till info@flundran.se alternativt via föreningens brevlåda utanför hissen på entréplan Karlavägen 50. Om du vill skicka brev är adressen:
Brf Flundran, Karlavägen 50, bv, 114 49 Stockholm