Ventilation

Ventilationen är komplicerad och för att den ska fungera på bästa sätt måste följande regler följas:
Tilluftsventiler (som i regel sitter ovan eller under fönster eller i fönsterkarm) ska alltid vara helt öppna.
Frånluftsventiler får inte heller stängas eller täppas igen.
Det är förbjudet att koppla fläktar till husets ventilationssystem. Inga vanliga köksfläktar eller badrumsfläktar är tillåtna. Önskar man installera fläkt, är det en s.k. kolfilterfläkt som gäller.
Se vilka OVK bestämmelser som gäller.

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

De som har öppen spis bör se till att hålla spjället stängt (när eldning inte sker), för bättre balans mellan tilluft och frånluft i lägenhet och fastighet.