Bastu

I duschrummet och pentryt i garaget finns en bastu. Information om nyttjande finns på plats i bastun. Bokning av bastun görs på en lista utanför bastudörren. Bastun ska städas efter nyttjande.