Andrahandsupplåtelse

Om du vill upplåta – d.v.s. hyra ut, låna ut eller låta någon som inte är medlem disponera – din lägenhet, måste du alltid söka styrelsens skriftliga tillstånd innan upplåtelsen påbörjas. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten utan att ta betalt. Det har ingen betydelse om du är släkt med den du lånar eller hyr ut lägenheten till – du måste ha styrelsens tillstånd.

Generellt är Flundran restriktiv med att tillåta andrahandsupplåtelser. Dock medges tidsbegränsade upplåtelser för vilka den sökande medlemmen har giltiga skäl – t.ex. arbete eller studier på annan ort – under högst 1 år.

Inneboende: Inneboende i din lägenhet måste anmälas till styrelsen med följande uppgifter: namn, telefonnummer och uthyrningsperiod (3-6 mån). Korttidsuthyrning godkänns inte.