Föreningen

Föreningen Brf Flundran registrerades hos Bolagsverket 1945-06-13.
Reviderade ekonomiska plan upprättades 2003-10-10 och registrerades 2003-11-04.

Nuvarande stadgar är registrerade hos Bolagsverket 2018-06-29.
Föreningen är ur skattehänseende ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening).