Skyddsrum

Föreningen har ett skyddsrum på nedre källarplan bredvid föreningsrummet. Skyddsrummet är ombyggt till förråd men ska kunna återställas på 48 timmar enligt MSB.

2022-10-31
Skyddsrummet är nu besiktigat och de påtalade bristerna är åtgärdade.

Broschyren skickades ut från MSB till 4,9 miljoner hushåll i Sverige 2018, på uppdrag av regeringen. Syftet är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller mi…

https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf