Skyddsrum

Föreningen har ett skyddsrum på nedre källarplan bredvid föreningsrummet. Skyddsrummet är ombyggt till förråd men ska kunna återställas på 48 timmar enligt MSB.

Broschyren skickades ut från MSB till 4,9 miljoner hushåll i Sverige 2018, på uppdrag av regeringen. Syftet är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller mi…

https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf