Stadgar och Ordningsregler

I stadgarna finns många viktiga regler om boende i bostadsrätt, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, föreningsstämma, föreningens styrelse, beslutsfattande m.m.
Förutom stadgarna gäller naturligtvis bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.
Flundran ändrade stadgarna senast 2023, föregående ändring utfördes 2018.

Brf_Flundran_Stadgar 2023

Motioner ska lämnas in senast sista Februari för att komma med till årsstämman.

Mall-for-motion-till-foreningsstamma

ordningsregler 2022