Stadgar och Ordningsregler

I stadgarna finns många viktiga regler om boende i bostadsrätt, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, föreningsstämma, föreningens styrelse, beslutsfattande m.m.
Förutom stadgarna gäller naturligtvis bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.
Flundran ändrade stadgarna senast 2018, föregående ändring utfördes 2004.

Brf_Flundran_Stadgar 2018

Ordningsregler 2020