Nätverksuttag-TV

I föreningen finns två nätverk:
Bredband: www.stockholmsstadsnat.se, teknisk support 08-50122010
TV:               www.tele2.se, Kundtjänst 90222

Om ditt nätverk inte fungerar – kontakta din nätleverantör!
Du som saknar, men önskar, bredband till din lägenhet – kontakta Stockholms stadsnät för en beställning.

Utomhusantenn får inte sättas upp utan styrelsens skriftliga tillstånd.