Innergård

Föreningen förfogar över en innergård (Nybrogatan). Detta utrymmen kan nyttjas av samtliga medlemmar. Om man vill nyttja innergården i slutet sällskap är det möjligt att boka. Informera om din bokning genom att skicka mail till info@flundran.se. Efter användandet måste platsen städas.

Vid användande skall förenings regler om störande ljud, buller och oväsen iakttagas. På innergården gäller samma regler som på lägenhetsbalkongerna, det är ej tillåtet med grillning.