Innergård

Föreningen förfogar över en innergård (Nybrogatan). Detta utrymme kan nyttjas av samtliga medlemmar (endast i slutet sällskap) fram till kl. 22.00 . Efter användandet måste platsen städas.

Vid användande skall förenings regler om störande ljud, buller och oväsen iakttagas. På innergården gäller samma regler som på lägenhetsbalkongerna, det är ej tillåtet med grillning.