Föreningsrum

Brf Flundran har ett föreningsrum som används bland annat till årsmöten.
Föreningen förfogar över en gemensam samlingslokal i källaren. Lokalen kan bokas genom att skicka mail till info@flundran.se. Lokalen ska städas efter nyttjande. Styrelsen har normalt sina möten i denna lokal.