Avlopp

Vi avråder från att använda kaustiksoda vid rensning av avlopp. Välj istället något miljövänligt rensningsmedel. Kaustiksoda kan lätt medföra problem för avloppssystemet om det feldoseras – t.ex. kan hårda klumpar bildas och orsaka stopp och översvämning.

Föreningen har gjort relining av avloppsrör, med religning underhåller och förnyar man befintliga avloppssystem istället för att byta ut dem helt och hållet. Kostnaderna blir lägre än vid ett stambyte samtidigt som rörens livslängd förlängs.
Relining kan utföras enligt olika metoder och med olika material. Den gemensamma nämnaren är att man gör ett nytt rör inuti det gamla.
Rent praktiskt går en renovering av ett avloppssystem till så att rören rengörs och rensas med mekanisk slipning så att smuts, avlagringar och rost avlägsnas. Sedan spolas systemet, torkas och granskas med videokamera för att säkerställa att rören är hela och rena. Eventuellt genomförs förstärkningar av rören där de bedöms vara för skadade för att klara beläggningen. När rören är rena och torra lägger man på plastmassan, som pumpas ut genom ett munstycke för att sedan jämnas ut med roterande borstar i anpassade dimensioner. Processen kameraövervakas.
Detta är gjort i föreningen och av yttersta vikt att vi tar hänsyn till vid renoveringar kopplat till vatten och avlopp. Styrelsen måste informeras om vad som ska göras samt ge sitt samtyckande, ansökan görs till styrelsen.
Styrelsen är behjälplig med information om tillvägagångssätt vid renoveringar.