Valberedningens arbete

Valberedningen har en central funktion i föreningens verksamhet. Valberedningens uppgift är att välja ut styrelseledamöter och lämna förslag till årsstämman. Urvalet sker genom intervjuer med kandidater som föreslås bli ledamot eller suppleant. Valberedningen följer kontinuerligt vad som händer i föreningen, hur den utvecklas samt om styrelsen behöver kompletteras med viss kunskap eller erfarenhet. Årsmötet väljer också vilka som ska ingå i valberedningen efter förslag från styrelsen. Flundrans valberedning arbetar aktivt året runt för att lägga fram personförslag till bostadsrättsföreningens medlemmar för inval eller omval i samband med årsmötet. Om du är intresserad av att vara med och påverka Brf Flundrans framtida utveckling genom att arbeta i styrelsen, eller kanske nominera någon medlem till styrelsen är du välkommen att kontakta oss.

Så här ser valberedningens sammansättning ut under perioden 2019-2020:

Valberedningen
Hans Nyctelius (Sammankallande)
Petter Ödeen
Lise-Lotte Svensson

Kontakta oss gärna via: valberedningen@flundran.se