Försäkring-Bostadsrättstillägg

Varje bostadsrättshavare måste inneha hemförsäkring med bostadsrättstillägg.