Cykelrum


Det finns ett cykelställ på gården och ett cykelrum på övre källarplan. Dessa förvaringsutrymmen är endast avsedda för föreningens medlemmars (och familjemedlemmar som sammanbor med medlem) brukbara cyklar. Tänk gärna på att det är ont om plats i ställ och förråd, så det är bra om man undviker att förvara cyklar som inte längre används på dessa platser.

Alla cyklar ska vara synligt märkta med innehavarens namn.

Cyklar får inte förvaras i garaget eller i andra gemensamma utrymmen än ovan nämnda.