Inpassering & säkerhet

Föreningen har ett inpasseringssystem bestående av nyckeltaggar.

När ny fick tillträde till lägenheten ska det ha kommit med nyckeltaggar för inpassering. Om ni mot förmodan tappar bort dessa eller de slutar fungera hör gärna av er till styrelsen för ersättningstaggar.

För att undvika att obehöriga personer vistas i föreningens utrymmen, är det viktigt att vissa grundregler alltid följs.
Båda ytterportarna ska hållas stängda och låsta. Känn gärna efter att så är fallet, efter att du passerat. Om portarna tillfälligt måste ställas upp p.g.a. in- och uttransport, ska du som ansvarig medlem se till att portarna inte lämnas obevakade. Det är inte tillåtet att lämna portarna obevakade för att man väntar besök, ska ha mottagning eller dylikt. Lämna istället koderna till besökare i förväg. Det finns också porttelefoner innanför yttre porten.
Vad gäller ytterporten till cykelgången, så måste båda låsen alltid låsas, d.v.s. även säkerhetslåset. I källaren är det också viktigt att man alltid ser till att låsa båda låsen på de dörrar som är så utrustade. Detta gäller bl.a. dörrarna in till förrådsutrymmena.

Föreningen har installerat kameraövervakning i entree för Nybrogatan och Karlavägen samt även i garage nedfarten, cykelgången samt takterassen. Inspelningen triggas igång av rörelse, för att i efterhand kunna använda materialet vid utredningar.