Hiss

Ibland händer det att hissen inte fungerar som den ska. Om du skulle befinna dig i hissen när detta sker och du inte lyckas ta dig ut, kan du använda hissens nödtelefon. Nödsignalsknappen sitter vid de övriga knapparna, och vid nödsignalsknappen finns en anvisning för hur den fungerar.

Föreningen har serviceavtal med Trygga Hiss. Om hissen går sönder, ring Trygga Hiss direkt för felanmälan, 08-7989200.

Vid transport av byggmaterial, byggavfall eller flyttgods måste hissen kläs in för undvikande av skador. På Nybrogatan finns det skydd för hissen upphängda på övre källare (ÖK) planet.