Soprum/källsortering

Ordningen i soprummen och återvinningsrummet är ett återkommande problem. När reglerna inte följs skapas onödigt merarbete för styrelse, andra medlemmar och avfallshanteringsentreprenören.

Vid insidan av varje port finns det soprum för Glas, Papper samt hushållsavfall.

Vid uppfarten från garaget finns det soprum för Kartonger,Plast samt plåtburkar.

Följande gäller:

– Ingenting får placeras på golven i soprummen.

Enbart vanligt hushållsavfall får förekomma i soprummen, således inget byggavfall, renoveringssopor, elektriska produkter, maskiner, glasrutor, julgranar, kemikalier, farliga produkter m.m.

– Hushållssopor slängs i behållarna för hushållssopor, absolut inte i pappers- och glasåtervinningsbehållarna!

– I pappersåtervinningsbehållarna får enbart återvinningsbart returpapper slängas. Observera att kartonger, kartongliknande material, plast (inte ens om det har A4-format!), ”bubbelplast”, plastemballage och plastpåsar, paketsnören, krukväxter o.dyl. inte är återvinningsbart papper!

Förpackningar av kartong, papp, plast, frigolit och metall hör inte hemma i pappersåtervinningen eller hushållssoporna. Slängs i därför avsedda kärl i återvinningsrummet i garaget.

– Glasbehållarna är enbart till för urdiskade glasförpackningar som har använts för livsmedel och drycker. Inga fönsterrutor, speglar, kristallglas, glastallrikar, dricksglas m.m. får slängas där! Inte heller glasförpackningar som har använts för kemikalier o. dyl. Observera också att porslin, keramik, lergods och plast – även om dessa material kan ha samma användningsområden som glas och t.o.m. i vissa fall se ut som glas – inte är gjorda av glas, och därpå följer att de inte hör hemma i glasåtervinningen! Notera också att färgat och ofärgat glas skall läggas i separata behållare.

Föreningen har inget grovsoprum. Ibland (ca vartannat år) händer det dock att en gemensam grovsophämtning anordnas. Detta annonseras i förväg avseende tid och plats. De soprum vi har får aldrig användas som grovsoprum, vilket framgått ovan.

De kommunala återvinningsstationerna finns i gränden vid Hotell Mornington på Nybrogatan samt på Östermalmsgatan precis bakom Östra Reals gymnasium. Se information om återvinning och avfallshantering i Stockholms kommun.