GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

Känslig information rörande medlemmar läggs upp under inloggnings-sidan för medlemmar.

Det dokument som Brf Flundran har tagit fram och följer.
Brf-Flundran-GDPR-Document