Periodiska kontroller

Dessa kontroller kan medlemmar råka ut för under åren.


Energideklaration (Nästa 2019)
Brf Flundran – Energideklaration 2009

Energideklaration sammanfattning 2009


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för:
Garage och lokaler (Nästa 2018)
Bostäder (Nästa 2021)
Godkänd OVK 2015


Köldmedelsrapport bergvärme (Varje år sista Mars)
Köldmediegruppen, Miljöförvaltningen, Hälsoskydd Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon: 08-508 28 900, E-post: koldmedier.miljoforvaltningen@stockholm.se , http://foretag.stockholm.se/Regler-och-ansvar/Miljoregler/koldmedier/


Sotning och Kontroll

4 år, Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. (Sotning) (Senast 2018, Nästa 2022)

6 år, Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen. (Brandskyddskontroll) (Senast 2015,Nästa 2021)

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/sotning-av-eldstad/


Radon

Mätningar genomförda,
År 2005, Värde 60 Bq/m3
Stockholm stads hemsida

Storstockholms stad Radon