Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Flundran

Nästan alla Brf föreningar behöver uppdatera sina Stadgar för att vara lagenliga till nya direktiv som infaller 1 Juli 2018. För att genomföra stadgeändringen krävs att två föreningsstämmor efter varandra ska fatta beslut i frågan. Den första stämman ska ske Torsdagen 25 Januari 2018 Kl 19.00 i föreningslokalen nedre källaren bredvid tvättstugan. Den andra beslutsföra föreningsstämman är tänkt att ske i samband med vårat årliga föreningsmöte i maj.

Varmt välkomna,

/Styrelsen

Brf Flundran_kallelse

Brf Flundran förslag till nya Stadgar

Fastighetsägarnas_mönster stadgar