Inför kommande möte avseende stadgeändring den 25 januari 2018

Inför kommande möte avseende stadgeändring den 25 januari 2018 vill vi i styrelsen  – då vi har förstått att vissa boende haft funderingar kring de olika punkterna – förtydliga följande, vilket självfallet också tydligt kommer att gås igenom under mötet.

Punkten 8 avser de stadgeändringar som vår advokat bedömer nödvändiga pga ändringar i lag (enligt tidigare utsänd information)

Punkten 9 avser andra förändringar som också bör övervägas när föreningen ändå kommer att genomföra en stadgeändring

Punkten 10 avser röstetal, har för tydlighetens skull lyfts ut, och utgör därmed en egen punkt.

Omröstning kommer att ske avseende varje punkt för sig.

Hoppas att detta rätat ut eventuella frågetecken eller missförstånd.

/Styrelsen