Senaste nytt December uppdatering

Polisen informerar om bostadsinbrott inför julen 2017(2017-12-11): Just nu har vi många inbrott i lågt belägna lägenheter, via balkong, altan och fönster. (Se till att ha fönsterlås, klättringshinder mm). Uppbrytning av lägenhetsdörrar är övervägande, få inbrott med ”låsslunga”. Låskåpa är av betydelse! En del inbrott har avbrutits på grund av att gallergrindar stått emot. Vid några tillfällen har också säkerhetsdörrar förhindrat fullbordat inbrott.

Lämna aldrig nycklar i postboxen! Nycklarna kan lätt ”fiskas upp” av obehöriga. Några sådana brott har skett på senare tid där gärningspersonen sedan gjort inbrott i bostaden. Ordna annan överlämning av nycklar vid behov! Berätta för grannar att ni skall resa bort, de kan ha lite koll !

Statistik-utskick-staplar

NBC Infoblad_december_2017