Senaste nytt November

Målning av lägenhetsdörrar på Nybrogatan (2017-11-07): Nu på Torsdag 9:e November och en vecka framåt är det tänkt att lägenhetsdörrarna på Nybrogatan ska målas.

Målarna gör en våning åt gången och torkningen tar ca 30 minuter, dörren måste hållas öppen under denna tid. Kan ni inte vara hemma ber vi er lämna nycklarna uppmärkta i brevlådan hos Ola Samuelsson Nybrogatan 65 4tr.

Mätning av luftflöde på Karlavägen (2017-11-07): Nu på Fredag 10:e November med början kl 08.00 behöver Styrelsen tillgång till lägenheterna på Karlavägen. Detta för att mäta luftflödet då ventilationen kanske är undermålig och behöver anpassas.

Arbetet kommer att pågå hela dagen. Kan ni inte vara hemma ber vi er att lämna nycklarna uppmärkta i brevlådan hos Ola Samuelsson Nybrogatan 65 4tr.

Skyltar på ytterdörrar till lägenheter (2017-11-07): Styrelsen har beslutat att vid målningen av ytterdörrarna kommer all uppmärkning (Ingen reklam etc) att tas bort. För att försöka få ett enhetligt utseende i trapphuset. Styrelsen kommer att köpa in ”Ingen reklam skyltar” som kommer att delas ut till boende som så önskar. Vi kommer därefter att försöka göra namnskyltarna enhetliga. Det kommer framöver inte att vara tillåtet att placera personliga skyltar i trapphuset utan styrelsens godkännande.

Eluttag till parkerings platser i garaget (2017-11-07): Styrelsen har beslutat ansöka om bidrag för laddstationer till elbils uttag i garaget. Se sida: http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Klimatstödet kan ge bidrag upp till 50% av installationskostnaden, beslut om vi får stödet beräknas till Feb 2018.