Vänligen kontrollera era förråd

Vid det senaste regnovädret natten till måndagen drabbades vi
åter av en översvämning.
Vattnet rann via garaget ner till föreningsrummet och delar av
den nedre källaren.
Därför är det viktigt att alla tittar till sina källarförråd så att inte
något vatten har runnit in där.
/Styrelsen