Högljudda fester

Nu i helgen så var det ett par högljudda fester i vår fastighet.
Trots flertaliga tillsägelser pågick festandet ända fram mot
6-tiden på måndagsmorgonen.
Det är oacceptabelt att störa sina grannar både i vår fastighet
och grannfastigheten på det sätt som det gjordes.
Se vidare våra stadgar och ordningsregler vad som gäller.
/Styrelsen