Vänlig uppmaning att sopsortera

Vänligen föregå med gått exempel och sopsortera. Uppmaningen är p.g.a att det förekommit diverse händelser under sommaren då detta inte efterlevts.

Matavfall, glas samt tidningspapper sorteras vid respektive entree. Vänligen se till att försluta matavfall, då det rinner ut och kärlen börjar lukta.

Plast, plåt och wellpapp ska sopsorteras i ett gemensamt rum i garaget.

https://www.flundran.se/gemensamma-utrymmen/soprumkallsortering/