Vädjan till medlemmar på Nybrogatan

Då vi har dålig lukt i trapphuset vädjar vi till medlemmarna om att se till att vattenlåsen är fulla (Spola vatten i avloppen) i er lägenhet.