Styrelsens svar till Motion 2 från Årsmötet

Efter årsmötet har vi – som överenskommet – varit i kontakt med jurist med inriktning bostadsrättsliga frågor och undersökt huruvida det är möjligt att förordna om en ordning i ordningsregler och sedermera stadgar i enlighet med det som har framförts i motion 2.

De hänvisar till Bostadsrättslagen 7 kap 7 § där det framgår vad som gäller avseende håltagning i bärande väggar och styrelsens tillstånd till sådan åtgärd.

I paragrafen framgår att det är möjligt att förordna i stadgarna att styrelsen tillstånd inte skall behövas för sådan åtgärd. Paragrafen är dock inte dispositiv åt andra hållet. Det är således inte möjligt att ta in i våra ordningsregler eller stadgar att styrelsen inte under några omständigheter ska kunna meddela tillstånd varför en andra omröstning i den frågan inte kan leda till en ändring av nuvarande ordning. Ansvaret i frågan om tillstånd ligger således fortsatt på styrelsen i enlighet med BRL 7 kap 7 §.”