Onsdagens ventilationsundersökning på Nybrogatan inställd.

Då det framkommit att det inte finns någon koppling mellan Karlavägens och Nybrogatans ventilation ställs inspektionen Onsdag 16 Maj in på Nybrogatan.