Påminnelse till föreningsmedlemmar om hemförsäkring

Påminnelse att teckna hemförsäkring enligt föreningens Stadgar.

Stadgar Brf Flundran

11§ Föreningsmedlemmen är skyldig att inneha hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Styrelsen