Vattenläcka i nedre källarplan

Föreningen har haft ett kallvattenrör som har sprungit läck nere på nedre källarplan.
Detta är nu åtgärdat, men medlemmarna uppmanas att gå ner och se ifall det som förvaras i källarförråden har tagit skada. Om något är skadat så är det bra om medlemmarna kontaktar sitt eget försäkringsbolag.