Valberedningens förslag till Styrelse för 2019

Valberedningens förslag till Styrelse under 2019
Ordförande; Ola Samuelsson.
Ledamot; Brita Nordström K, Hans Brindfors, Anders Tengbom.
Suppleant; Margret Ahlström, Farnaz Farahani.

Bolagsverkets krav förutom föreningens stadgar.
Länk till Bolagsverket