Uppställning av dörrar till garage och källaren ej tillåtet

Det är inte tillåtet att ställa upp dörrar till förråd och källare. Detta kan förutom att leda till inbrott även inverka på brandsäkerheten.