Sotning av eldstäder den 23 och 24 April

Sotning av eldstäder kommer att ske 23 och 24 April. Mer information angående tillträde till lägenheterna kommer vid senare skede. Enligt Stockholms kommun ska sotning ske med högst 4 års mellanrum.