Renovering av soprum Karlavägen

Ni föreningsmedlemmar som har hemtjänst, städpersonal, inneboende, hembiträden eller dylikt bör upplysa om att soprummen just nu renoveras och att alternativa soprum ska användas.
Nu till veckan är det tänkt att Karlavägens soprum ska renoveras och sopor ska slängas i Nybrogatans soprum.