Pågående uppgraderingar av elnätet medför problem

Just nu pågår det uppgraderingar av elnätet. För mer information se https://www.ellevio.se/om-oss/vara-projekt/ostermalm-djurgarden/

Vid uppgraderingar av elnätet så grävdes våra rör till bergvärmen av vilket
har föranlett att det blivit kallare i fastigheten. Även elen till garageporten grävdes av vilket gjort att det är problem vid in och utfart till garaget. Detta ska nu vara åtgärdat.